1 Φεβ 2010

Οι 100 πρώτες ημέρες στο Υπουργείο Παιδείας

Πρώτα ο μαθητής!
Με στόχο την προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, κεντρικός άξονας της πολιτικής και των επιλογών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι το «ΠΡΩΤΑ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ». Τον μαθητή όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Τον μαθητή όλων των σταδίων της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
1. ΕΝΑ ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ επενδύει στην Παιδεία και έκανε πράξη την προεκλογική δέσμευση για 1δις ευρώ περισσότερα στον πρώτο προϋπολογισμό που ψηφίστηκε, παρά την εξαιρετικά αρνητική και δύσκολη συγκυρία για τη δημοσιονομική πραγματικότητα της χώρας. Κάνοντας πράξη το «πρώτα ο μαθητής» η εκπαίδευση των παιδιών μας  εξαιρέθηκε από τη συνολική μείωση δαπανών και επενδύσεων.
ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 2.      ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ!
Βρίσκετε σε πλήρη εξέλιξη το συνολικό σχέδιο για την αλλαγή που περιγράφτηκε στη Βουλή και αφορά στο νέο σχολείο. Αλλαγή που θα ξεκινά από το Νηπιαγωγείο, συνεχίζει στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Με αλλαγή αναλυτικών προγραμμάτων, μεθόδων και εργαλείων διδασκαλίας . Με νέο τρόπο διοίκησης του σχολείου, με αποτελεσματική χρήση και νέων τεχνολογιών, με αξιολόγηση παντού  και προσαρμογή στην ψηφιακή εποχή, και με εστίαση στη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
 3.      ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΖΩΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
 Προωθούμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) με στόχο να σταματήσουν τα σχολεία πολλών ταχυτήτων στη χώρα και να έχουν όλα τα παιδιά ίσες ευκαιρίες και ίσες δυνατότητες. Το πρόγραμμα αφορά σε θετικές δράσεις και επιπλέον χρηματοδότηση για τα σχολεία περιοχών όπου για γεωγραφικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους υπάρχουν δυσχέρειες στην εκπαίδευση.
 4.      ΠΕΝΤΕ ΚΥΚΛΟΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΦΟΡΕΩΝ
Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥΣ
Ο πρώτος αφορούσε τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, ξεκινώντας από τους δασκάλους. Ο δεύτερος κύκλος αφορούσε τις συναντήσεις με τις δύο μεγάλες τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων. Το μέλλον της εργασίας σχετίζεται άμεσα με τη γνώση, την εξειδίκευση, την κατάρτιση. Ο τρίτος κύκλος αφορούσε τη συνεργασία με τους δύο βαθμούς της Αυτοδιοίκησης. Με τα διοικητικά όργανα της ΚΕΔΚΕ και της ΕΝΑΕ συζητήθηκε εκτενώς ο ρόλος των δήμων και των νομαρχιών στην εκπαίδευση.  Ο τέταρτος κύκλος συναντήσεων αφορούσε σε συναντήσεις με φορείς της οικονομίας και της αγοράς, όπως η ΕΣΕΕ και το ΕΒΕΑ, ΓΕΣΕΒΕ, ΣΕΒ, με κεντρικό αντικείμενο την Επαγγελματική Κατάρτιση, τη Δια Βίου Μάθηση, την Πιστοποίηση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων και Προσόντων. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την πέμπτη φάση που αφορά τους εκπροσώπους των γονέων και των ΕΣΑΜΕΑ. Οι γονείς έχουν έναν καθοριστικό όσο και διακριτό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς η θετική συμβολή τους είναι όχι μόνο χρήσιμη αλλά και επιτακτική. . Για το λόγο αυτό συστήθηκε, εργάστηκε και ολοκλήρωσε μέσα σε 3 μήνες τις εργασίες της κοινή επιτροπή του Υπουργείου και των ΕΣΑΜΕΑ με αντικείμενο τη σύνταξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου άμεσων δράσεων για τα παιδιά με αναπηρία. Το σχέδιο του πορίσματος παρεδόθη στην Υπουργό και στόχος μας είναι  η λειτουργία των σχολείων τον Σεπτέμβρη.
 5.       ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.
Η πρώτη παρουσία της Υπουργού ήταν συμβολικά η συνεργασία με το    Σχολικό Συμβούλιο και τη Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Ν. Ιωνίας.
Η λειτουργία του αποτελεί τη βάση συνεργασίας της εκπαιδευτικής
κοινότητας, των μαθητών και των γονέων και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Στόχος είναι η αναβάθμιση με υποχρεωτικούς
κανόνες λειτουργίας και συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
 6. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ     ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Η συνάντηση έγινε σε συνδυασμό με τη δεδομένη πρόθεση της Κυβέρνησης να αποδώσει την Ελληνική Ιθαγένεια στα παιδιά δεύτερης γενιάς και να βάλει μία τάξη στην πολιτική μετανάστευσης, αναδεικνύοντας προβλήματα των μεταναστών στο ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης, ως τα πλέον σημαντικά- Οι τάξεις ένταξης , η υποστήριξη της μητρικής γλώσσας , η υποστήριξη των γονέων είναι κυρίαρχα στοιχεία για την ολοκληρωμένη ένταξη προς όφελος των μεταναστών αλλά και της Ελληνικής κοινωνίας.
 7.      ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Τονίστηκε η ανάγκη ενός νέου «συμβολαίου» μαθητών και εκπαιδευτικών. Ένα νέο μοντέλο Διοίκησης του σχολείου με αποτελεσματική συμμετοχή των εκπαιδευτικών, των γονέων και των μαθητών. Στόχος η δημιουργία ενός «ανοιχτού σχολείου» που θα  λειτουργεί ως κύτταρο ζωής και δραστηριοτήτων ολόκληρη τη μέρα, συμπεριλαμβάνοντας δραστηριότητες όπως: παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις, κινηματογραφικές προβολές και κάθε άλλη δραστηριότητα που διευρύνει τους ορίζοντες της κοινωνικής ζωής.
Ενός «ανοιχτού» σχολείου που θα λειτουργεί με βάση θεσμούς και οργανωμένη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων και όχι μειοψηφιών.
 8.      Το E-SCHOLL ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Σκοπός του e-school είναι η άμεση και εύκολη πρόσβαση από όλους τους πολίτες στα θέματα της Εκπαίδευσης. Ο πολίτης αποκτά πρόσβαση στα δημόσια σχολικά δεδομένα. Απλοποιούνται οι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί. Το e-school αποτελεί το κέντρο του πληροφοριακού συστήματος και υποστηρίζει τα σχολεία όλη τη χρονιά. Η σημασία του έργου είναι μεγάλη και αφορά τον εκσυγχρονισμό της Εκπαίδευσης όσο και των υπηρεσιών προς τον πολίτη.
 9.      ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ           
Ξεκινήσαμε τη διαβούλευση για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που αφορά στη Δια Βίου Εκπαίδευση και στην Επαγγελματική Κατάρτιση, με τους κοινωνικούς φορείς.
Προχωρούμε άμεσα στα εξής:
Ø      Δημιουργούμε νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα αποτυπώνει με σαφήνεια τα τρία παραπάνω χαρακτηριστικά της σύγχρονης Δια Βίου Μάθησης (αναπτυξιακή, ανθρωποκεντρική και κοινωνικά δίκαιη), θα διασφαλίζει την ποιότητα όλων των δομών όπως και τη δυνατότητα διασύνδεσης και συνεργασίας τους και θα πιστοποιεί το τελικό μαθησιακό αποτέλεσμα.
Ø      Επανασυγκροτείται η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και αναβαθμίζεται ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στην Εθνική Επιτροπή Δια Βίου Μάθησης.
Ø      Κάθε πολίτης αποκτά δικαίωμα πρόσβασης και ενθαρρύνεται να συμμετέχει σε δραστηριότητες εκπαίδευσης καθόλη την διάρκεια της ζωής του. Οργανώνουμε το Europass και το Ατομικό Μητρώο ΔΒΜ για κάθε πολίτη, προκειμένου η συμμετοχή του στη ΔΒΜ να αναγνωρίζεται και να προσμετράται.
Ø      Το ΕΚΕΠΙΣ αλλάζει: αποκτά νέο διευρυμένο ρόλο που θα το αναδεικνύει ως τον εθνικό επιτελικό φορέα πιστοποίησης όλων των παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΕΣ, «κολλέγια», γενικά το σύνολο της μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και τον εθνικό φορέα πιστοποίησης των επαγγελματικών περιγραμμάτων και τήρησης των εθνικών μητρώων πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του εθνικού μητρώου εκπαιδευτών ενηλίκων (όλων των μορφών εκπαίδευσης και κατάρτισης).
Ø      Συγκροτείται μέσα στο 2010 το Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων με στόχο τη συνολική θεώρηση της μάθησης και έμφαση στα αποτελέσματα των μαθησιακών δραστηριοτήτων, τα οποία κατανέμονται σε τρεις γενικές κατηγορίες: γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες.
Ø      Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στον επαγγελματικό προσανατολισμό και δεσμευόμαστε για αναβάθμιση του ΕΚΕΠ (Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού). Επενδύουμε στη διαμόρφωση ενός αξιόπιστου και συνεκτικού συστήματος επαγγελματικού προσανατολισμού, το οποίο θα παρέχει πληροφόρηση και εξατομικευμένη υποστήριξη, διά ζώσης και μέσω του διαδικτύου, που θα ξεκινάει από τους μαθητές του Γυμνασίου/Λυκείου και θα συνοδεύει δια βίου το σύνολο των πολιτών
10. ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ:  ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΑΝΤΟΥ
Η Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας είναι πλέον ενσωματωμένη στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Υπάρχει ένα τρίπτυχο γύρω από το οποίο θα γίνει ο συνολικός σχεδιασμός. Το ένα είναι η παραγωγή της έρευνας και της τεχνολογίας. Το δεύτερο είναι η διάχυση των «προϊόντων» της. Το τρίτο, είναι, πώς η έρευνα γίνεται καινοτομία, ώστε να έχει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα στα δημόσια αγαθά και την παραγωγή.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ
11. ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Η σχολική χρονιά με ευθύνη της Κυβέρνησης της ΝΔ ξεκίνησε με 5.500 κενά στα σχολεία! Προχωρήσαμε στην έγκριση της πρόσληψης 2.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών και 2.400 ωρομισθίων εκπαιδευτικών (1.000.000 ώρες), σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε ορίσει η Υπουργός Άννα Διαμαντοπούλου, καθιστώντας άμεση προτεραιότητα την κάλυψη των κενών στα σχολεία. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε και η απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτικών με τη χορήγηση 3.600.000 ωρών σε όλες τις βαθμίδες και κυρίως για τη λειτουργία των ολοήμερων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων. Από την αρχή της νέας διακυβέρνησης έγινε μία μεγάλη προσπάθεια καταγραφής των χιλιάδων αποσπασμένων εκπαιδευτικών. Από την έρευνα προέκυψαν 18.000 αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί. Ανεξάρτητα από το νέο νόμο που θα διέπει τον εργασιακό βίο των εκπαιδευτικών, οι αποσπάσεις αίρονται από 31/8/2010, ώστε όλα τα σχολεία να ξεκινήσουν ομαλά τη νέα σχολική χρονιά χωρίς κενά, και επιτρέπονται μόνο όταν δεν δημιουργούν κενό στη τάξη.
 12.   ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΑΝ ΕΚΡΕΜΜΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Λύθηκε η εκκρεμότητα πληρωμής των καθαριστριών καθώς και το θέμα της εξόφλησης των υπολοίπων αμοιβών όλων των ωρομισθίων καθηγητών που εκκρεμούσαν. Πιο συγκεκριμένα, με εντολή της Υπουργού Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων εξεδόθη ένταλμα δώδεκα εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (12.380.000), που αφορά στη πληρωμή μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 καθαριστριών με συμβάσεις μίσθωσης έργου, που εργάζονται σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η οικονομική αυτή εκκρεμότητα αφορά έξι χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα δύο (6672) καθαρίστριες που παρέμεναν απλήρωτες από το 2008!
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ
 13. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΟΛΕΓΙΩΝ, ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Από την πρώτη ώρα το Υπουργείο Παιδείας έδωσε εντολή για αναστολή ενεργειών υλοποίησης των χορηγηθεισών, 40 αδειών λειτουργίας κολλεγίων και εξέταση της νομιμότητάς τους.
Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ομόφωνα ότι οι χορηγηθείσες άδειες δεν ήσαν νόμιμες και παρέσχε την δυνατότητα ανακλήσεως τους και επανεξετάσεως.
Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου χορηγήσεως των αδειών λειτουργίας, λόγω μη συμβατών προς την Κοινοτική Νομοθεσία διατάξεων του Νόμου του 2008 της ΝΔ.
Άρα, έχουμε παράνομη αδειοδότηση και αντιευρωπαϊκό νόμο ο οποίος πρέπει να αλλάξει.
 Το θέμα αυτών των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών, τα οποία συνεργάζονται με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στην Ευρώπη, θα αντιμετωπιστεί μόνιμα και με σταθερούς κανόνες σε δυο επίπεδα. Το ένα ευρωπαϊκό και το άλλο εθνικό.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο πήραμε ως Ελλάδα την πρωτοβουλία για την αμοιβαία συμφωνία μεταξύ Αρχών Πιστοποίησης των κρατών μελών, ώστε σε κάθε χώρα η Αρχή Πιστοποίησης να έχει το δικαίωμα ελέγχου των προδιαγραφών τις οποίες εγγυάται η Αρχή μιας άλλης χώρας. Αυτό είναι μία απαραίτητη και αναγκαία βάση για την εξασφάλιση της ποιότητας κάθε μορφής παρεχόμενης εκπαίδευσης σε εθνικό έδαφος.
Σε εθνικό επίπεδο τα ΚΕΣ θα πιστοποιούνται και θα παίρνουν άδεια από το ΕΚΕΠΙΣ (και όχι από αυθαίρετες Επιτροπές του Υπουργού Παιδείας), μέσα από συγκεκριμένες προδιαγραφές. Όπως είχαμε πει στη βουλή και ως αντιπολίτευση, τα ΄΄Κολλέγια΄΄ δεν μπορούν να ονομάζονται ΄΄Κολλέγια΄΄, αλλά Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών και σύμφωνα με το Σύνταγμα ανήκουν στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 Ως προς την ενσωμάτωση της Οδηγίας για την αναγνώριση  επαγγελματικά δικαιώματα μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κρατών - Μελών:  Η ενσωμάτωση της οδηγίας αποτελεί μία εθνική εκκρεμότητα που μετρά 20 χρόνια και που η μη ενσωμάτωση της επισύρει τεράστιο πρόστιμο.
Η Οδηγία αυτή δεν αφορά τα ακαδημαϊκά πτυχία, αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα αναγνωρισμένα επίσημα σε μια χώρα κράτος - μέλος. Η αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων σύμφωνα με την ενσωμάτωση που κάνουμε δεν γίνεται αυτόματα. Οι επαγγελματικοί φορείς αλλά και αντίστοιχη επιτροπή του δημοσίου θα έχει δικαίωμα να ζητά επιπλέον μαθήματα ή περίοδο εμπειρίας η οποία θα πρέπει να έχει συσσωρευθεί στη χώρα μας για να πιστοποιείται η δυνατότητα άσκησης επαγγελματικού δικαιώματος.
 14. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Προωθούμε σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή κοινότητα την ουσιαστική εφαρμογή του ακαδημαϊκού ασύλου καθώς στις προκλήσεις των άκρων, η δημοκρατία απαντάει με θεσμούς και λειτουργίες.
Το θεσμικό πλαίσιο είναι επαρκές και δεν θα αλλάξει. Θα στηρίξουμε όμως τις Πανεπιστημιακές Αρχές, ώστε να το εφαρμόσουν και ζητήσαμε από τις Πρυτανικές Αρχές να καταθέσουν τις προτάσεις επί 4 βασικών ζητουμένων:
Το πρώτο ζητούμενο είναι ότι, όπως ορίζει ο Νόμος, ο χώρος που καλύπτει το πανεπιστημιακό άσυλο είναι ο χώρος εκπαίδευσης και έρευνας. Άρα θα πρέπει το κάθε Πανεπιστήμιο να ορίσει τι ακριβώς συνιστά χώρο έρευνας και εκπαίδευσης.
Δεύτερον, κάθε Ίδρυμα να προχωρήσει αφενός σε πλήρη καταγραφή των χώρων τους που τελούν σε κατάληψη και αφετέρου σε ένα σχεδιασμό με χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο το Πανεπιστήμιο θα ανακτήσει την ελεύθερη πρόσβαση σε αυτούς τους χώρους.
Τρίτον, να συμφωνήσουμε για τη σημασία της φύλαξης όλων των εκπαιδευτηρίων της χώρας. Δεν είναι δυνατόν να φτάνει ο λογαριασμός για τα «σπασμένα» συνεχώς στο φορολογούμενο πολίτη. Για το λόγο αυτό καλείται το κάθε Ίδρυμα να οργανώσει με τον τρόπο που εκείνο κρίνει ως αποτελεσματικότερο την περιφρούρησή του.
Τέλος, με βάση τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των πανεπιστημίων είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν κανόνες και κώδικες διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών και απειλών, όπως επίσης και να προσδιοριστούν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και συντονισμού με άλλες δημόσιες αρχές.
 15. ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για τον νέο σύστημα προσλήψεων, μεταθέσεων, μετατάξεων, αποσπάσεων των εκπαιδευτικών και αξιοκρατικής επιλογής των διοικητικών στελεχών. Η διαβούλευση συγκέντρωσε περίπου 3.500 σχόλια και το σχετικό νομοσχέδιο που εγγυάται την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και τη λειτουργικότητα στο εκπαιδευτικό σύστημα θα κατατεθεί τους επόμενους μήνες για εκ νέου διαβούλευση.
 16. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
Η πρόσθετη διδακτική στήριξη είναι μία εξαιρετικά σημαντική προτεραιότητα. Βοηθά τα παιδιά υποστηρίζοντας το μάθημα στο σχολείο και ανακουφίζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Για αυτό και δεν επιτρέψαμε να λειτουργήσει ως ένας ρουσφετολογικός μηχανισμός. Μετά το 2004 καταργήθηκαν τα διαφανή κριτήρια πρόσληψης και η επιλογή των καθηγητών γινόταν πλέον από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης κατά το δοκούν.
Με εγκύκλιο της Υπουργού Παιδείας τις πρώτες κιόλας μέρες της νέας Κυβέρνησης δόθηκε εντολή για την έναρξη των διαδικασιών, για την έναρξη των προσλήψεων που έγιναν με συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε να υπάρχει αξιοκρατία και διαφάνεια στο εκπαιδευτικό σύστημα,
 ► ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 17. ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ
Αντιμετωπίσαμε με ψυχραιμία και συντονισμένες κινήσεις την πρώτη έξαρση του ιού της νέας γρίπης στα σχολεία.
* Το Υπουργείο Παιδείας αξιοποιώντας την υπάρχουσα διαδικτυακή υποδομή του,  προχώρησε σε απλούστευση της διαδικασίας καθημερινής ενημέρωσης της κινητικότητας των μαθητών. Η εφαρμογή ξεκίνησε  στις 9.11.2009 και στόχος είναι η καθημερινή ηλεκτρονική, άμεση και αξιόπιστη  ενημέρωση  από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης της χώρας. Ταυτόχρονα,  ενημερώνεται το ΚΕΕΛΠΝΟ, το ΕΚΕΠΥ και η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να εξάγονται τα απαραίτητα ιατρικά συμπεράσματα για την πορεία της γρίπης.
* Έγινε συγκέντρωση και κατηγοριοποίηση των συχνότερων ερωτημάτων των γονέων σχετικά με τη νέα γρίπη και των απαντήσεων τους. Αυτό το ενημερωτικό υλικό αναρτήθηκε από σήμερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.
* Σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός για την αναπλήρωση της διδακτέας ύλης: 
-Όταν η αναστολή λειτουργίας των τμημάτων είναι μέχρι 15 ημέρες, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους και τους Συλλόγους Διδασκόντων, οφείλουν να φροντίσουν για την αναπλήρωση της διδακτέας ύλης.
 -Σε περίπτωση που σχολεία ή τμήματα αναστείλουν την λειτουργία τους για περισσότερες από 2 εβδομάδες, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει ήδη καθορίσει τροποποιημένη διδακτέα ύλη. 
* Σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ και την ΕΝΑΕ συγκροτήθηκε  Κοινή Διαρκής Επιτροπή για να αντιμετωπιστεί μεταξύ άλλων και το θέμα της καθαριότητας στα σχολεία.  Ήδη διευθετήθηκε το θέμα των οικονομικών οφειλών.  Επιπλέον, μετά από έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών ποσού 435.000 ευρώ προχωράμε στην διάθεση του παραπάνω ποσού στα σχολεία της χώρας για την προμήθεια υλικού με σκοπό την αντιμετώπιση της γρίπης.
* Συγκροτήθηκε Ομάδα Διαχείρισης Νέας Γρίπης (ΟΔΑΝΓ) στο Υπουργείο για τη διαχείριση και το συντονισμό των θεμάτων που προκύπτουν σχετικά με τη νέα γρίπη. Η ομάδα θα παρακολουθεί την εξέλιξη της γρίπης στα σχολεία, θα ανανεώνει το υλικό στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και θα συνεργάζεται με το Υπουργείο Υγείας και κάθε άλλο εμπλεκόμενο φορέα.
* Για πληρέστερη και επικαιροποιημένη ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης προγραμματίσαμε σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ ένας δεύτερος γύρος  επιμορφωτικών συναντήσεων ανά Περιφέρεια, σε όλη την χώρα.
* Η Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης έχει εκπονήσει  ειδικό τηλεοπτικό πρόγραμμα εκπαιδευτικού περιεχομένου το οποίο άρχισε να προβάλλεται από την ΕΡΤ και το κανάλι της Βουλής.  Το πρόγραμμα αυτό έχει ήδη εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
                       «Διάδωσε το μήνυμα - SPREADTHEMESSAGE»
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Διάσκεψης στην Κοπεγχάγη, σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές, το Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων,  έχοντας ως στόχο την ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας σε περιβαλλοντικά ζητήματα, πραγματοποίησε ηλεκτρονική πικετοφορία για την προστασία του κλίματος.
 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ
                           «Ονειρέψου, ζήσε, δράσε, μίλα ελεύθερα»
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο της βασικής πολιτικής της δέσμευσης «πρώτα ο μαθητής» και εν όψει της συμπλήρωσης ενός έτους από τη δολοφονία του Αλ. Γρηγορόπουλου, προσκάλεσε μαθητές στο Υπουργείο σε ένα ζωντανό διάλογο που μεταδόθηκε ζωντανά από το Διαδίκτυο και στον οποίον συμμετείχαν 60 λύκεια από όλη τη χώρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου